Mi a jóslás?

A jóslás egyidős az emberiséggel. Jósok a világ minden kultúrájában léteztek, a klasszikus görög civilizáció és a Tibet orákulumaitól kezdve a napjaink népszerű asztrológusaiig. A jóslás művészete több ezer éves, de napjainkban is bámulatba ejtő, legyen szó bármilyen fajta jóslásról; tarot, asztrológia, rúnák, geomantia (földjóslás), numerológia (számmisztika), és még számtalan módszer alakult ki az évek során.A jóslás mindig szoros összefüggésben állt a vallással és az istenek tiszteletével.A jós a jövő titkaiba belátó és azokat előre megmondani tudó egyént jelent, aki varázslás útján bizonyos jelekből a bekövetkezendő dolgokat ki tudja olvasni, meg tudja jövendölni. A vágy, hogy egyfajta megnyugvást kapjuk a jövőre nézve a természetfeletti erőktől, a teremtő istenségtől, az idők kezdete óta kíséri az embert.

Tarot

A tarot egy 78 lapból álló kártyacsomag, melyet kártyajátékra és jóslásra használnak. A kártyák egyik oldalán szimbolikus képek találhatók, a másik oldaluk egyforma színű és mintázatú. A tarot kártya eredete ismeretlen. Vélhetően Keletről származik, cigány jövendőmondók, egyiptomi mamlukok és mór hódítók terjeszthették el Európában. Az első írásos feljegyzés a kártya létezéséről 1442-ből vagy 1390-ből származik. Már régóta a jövendölés egyik legnépszerűbb formája. A kártyalapok jelentése és értelmezése azonban nagyon is függ az egyes kártyajósoktól. A jóslások néhány fajtája aleatórikus, véletlenszerű, vagyis a jóslásban használt elemek esetleges kiválasztásán múlik. Az aleatórikus szó a latin kockajátékos szóból ered, mivel a legegyszerűbb jóslási forma a kockavetés. A kártyajóslás minden fajtájában szerepel a kérdező - aki tanácsot kér egy kérdés felvetésével - és a jövendőmondó, aki megadja a választ. A kártyákat kirakhatja a kérdező is, és a jós is. E tekintetben nincs egységes vélemény, mivel ez függhet az alkalmazott módszertől is. A legfontosabb azonban az, hogy mindkét fél a kérdésre koncentráljon, mert egy komolytalan vagy pontatlanul feltett kérdés hasonlóan pontatlan választ eredményezhet.

Kártyavetés

A kártyákkal történő jövendölés múltja a messzi homályba vész, még biztos, hogy a tarot-nál is népszerűbb volt a házi jóspraktikák alkalmazásakor. Minden családban volt egy idős nagynéni, vagy egy nagy tudású nagymama, aki tudott a lapokból olvasni. A hagyomány szerint a hetedik szülött hetedik gyermeke bírt ilyen tudással. Egy ünnepélyes és titokzatos napon az elnyűtt kártyák előkerültek a kandallópárkányon tartott festett fémdobozukból, és fény derült a család sorsára. Végtelen számú mintázat létezett az egyszerű kártyák történetében, mire a ma ismert forma kialakult. Aki kártyavetést tanul, az egyben megtanulja az álomfejtést is, hiszen a szimbólumok azonosak. A lapok számozva vannak, úgyhogy a számmisztika is hozzátartozik az ismeretanyagához. Minden egyes kártyalap egy-egy alkotás, mely művészi értékkel bír, tehát a képek elemzésére is lehetőséget adnak.

Rúnák

A rúna szó jelentése: "titkos jelek". Először az észak-európai népek - a vikingek, a kelta és germán törzsek által használt ábécé volt. Különlegessége abban áll, hogy minden egyes rúnának önálló jelentése van, melyet szimbólumrendszerként is alkalmaztak jóslásra, vallási és mágikus célokra. Amit rúna ábécéként ismerünk, valószínűleg két külön forrásból fejlődött ki: írásjelekből és mágikus jelekből. Ezen jelek pontos jelentése ma már nem ismert, ahogy eredeti céljuk sem. A rúnák a jövendőmondás helyett inkább útmutatást adnak, mivel a jövő folyamatosan változik. Abban is segítenek, hogyan hozzunk meg egy döntést, és hogyan viszonyuljunk az életünk eseményeihez, és megtaláljuk azokat a válaszokat, amelyek eleve "bennünk" vannak az adott problémával, kérdéssel kapcsolatban.

Tenyérjóslás

A tenyérjóslás ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. A tenyeret átszelő vonalakból, azok mélységéből, irányából, hosszából ugyanis nagyon sok minden kiolvasható a személyiségeddel kapcsolatosan. A jóslásnak ez a fajtája az egész földön elterjedt, számos kulturális különbséggel. Napjainkban a tenyérjóslás egy elfogadott jövendölő módszer lett.

Kristálygömb

A kristálygömb valószínűleg a világ legismertebb jövendőmondó szimbóluma. A kristálygömböt évszázadok óta használják, kezdetben a vízzel kapcsolatos jóslásokkal, mivel ez volt az első tükörként használt eszköz. Talán nem titok, hogy ez az egyik legrégebbi hivatalos formája a jóslásnak, melyhez az elmúlt évszázadok alatt általában egy kellő érzékenységgel és intuitív képességekkel rendelkező jós segítségét kérték az emberek. A babiloniak folyadékkal telt szent edényeket használtak, az egyiptomiak pedig a tenyerükbe öntött tinta tükröződéséből olvastak. A sikeresség feltétele, hogy megtaláljuk a személyre szóló kristályunkat. Ellentétben a kártyákkal és más jövendőmondó módszerekkel itt nem egy véletlenszerű elemzésről van szó.

Tisztánlátás

A tisztánlátás, mely külső hatás nélkül működik, pszichikai képesség, melyet gyakran hatodik érzéknek is neveznek. A megérzéseket "déja vu" - pillanatokat és a "valami nem stimmel" érzését egyaránt a tisztánlátás kategóriájába sorolják. Megmagyarázhatatlan előérzeteink vannak az emberekről, melyeket semmilyen logikus vagy praktikus információra nem alapozhatunk, bizonyos házakat hátborzongatónak vélünk, más helyeket pedig szívmelengetőnek. Sok látnok transzállapotban kapja a látomásait, míg mások hangokat hallanak vagy egyszerűen vízió formájában meglátnak bizonyos eseményeket.

Geomantia

A geomantia jelentése olyan jövendölési módszer, amely valamilyen formában a föld felhasználásával kapcsolatos. A csillagászati földjóslás pontos eredete ismeretlen, azonban a reneszánsz korában népszerű volt az a fajta geomantia, ami a csillagászati jelekhez társított egyes alakzatokat, melyek a földbe szurkált lyukakból rajzolódtak ki. Hasonló módszer ez a korai latin és görög szövegekben említett sorsoláshoz, és elképzelhető, hogy a homokba jeleket rajzoló sivatagi nomád népek gyakorolták, hogy személyes ügyeikre a jelek értelmezéséből választ kapjanak.

Numerológia

A numerológia vagy számmisztika számokkal foglalkozó ezoterikus rendszer. Alapvetése, hogy a számok nemcsak mennyiségi, hanem minőségi mutatóval is rendelkeznek. A numerológia egy a sok rendszer, tradíció vagy hit közül, mely a számok és a fizikai objektumok vagy élő dolgok közé állít misztikus/ezoterikus kapcsolatot. Az a hit, hogy minden egyes számjegy saját rezonanciával rendelkezik, később tovább fejlődött a ma ismert számmisztikává. Az évszázadok során a számok annyira bűvöletbe ejtették az embert, hogy számos jövendölő rendszer alakult ki a kilenc számjegyre alapozva.