Lépj velünk kapcsolatba!

Szívesen várunk mindenfajta megkeresést a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan!

Tedd fel kérdésed, ha segítségre van szükséged! 

Igyekszünk minél előbb válaszolni!
Kérdés esetén keress minket bátran!

E-mail címünk : szentkristofjosdaja@gmail.com

Általános szerződési feltételek

A szentkristofjosdaja.hu weboldal látogatásával és az azon keresztül történő szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a jelen dokumentumban foglalt "Általános Szerződési Feltételeket" (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF az oldal valamennyi látogatójára és felhasználójáró egyaránt érvényes. Kérjük az oldal látogatása és használata előtt ismerje meg az ÁSZF tartalmát. Amennyiben az ÁSZF-ben rögzített használati feltételek valamelyikét nem fogadja el, kérjük ne használja weboldalunkat.

Az oldalon időközben, vagy a jövőben bevezetésre kerülő valamennyi új alkotóelem, termék, űrlap, szolgáltatás, stb. külön rendelkezés hiányában is egyaránt folyamatosan jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. A jelenlegi weboldalon Önnek bármikor lehetősége van megtekinteni és (jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően) rögzíteni (kinyomtatni) az ÁSZF aktuális verzióját.

Teljes mértékben fenntartjuk a lehetőséget, hogy az ÁSZF bármely pontját indoklás és értesítés nélkül bármikor kiegészítsük, módosítsuk, vagy töröljük. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen visszalátogatva értesüljön az esetleges változtatásokról.

Az ÁSZF elfogadásával Ön kifejezi, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.

A weboldallal összefüggésbe hozható lementett digitális tartalmakat, vagy az azokról készített felvételeket nem használhatja semmilyen illegális, vagy jogosulatlan célra. Bármilyen ezzel összefüggő tartalom felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Tilos bármilyen vírust, férget, vagy káros célból készített kódelemet a weboldalon keresztül megpróbálni közvetíteni.

Az ÁSZF-ben rögzített szabályok bármilyen típusú megsértése a weblapról való azonnali kitiltást, vagy indokolt esetben hatósági feljelentést és bírósági eljárást vonhat maga után.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, bármely szolgáltatás elvégzését megszüntesse vagy megtagadja. Ebben az esetben, amennyiben a szolgáltatás ellenértéke már kifizetésre került, a Tulajdonos teljes egészében visszafizeti a vonatkozó pénzösszeget, azaz ebből adódóan nem érheti közvetlen anyagi hátrány a weboldal egyetlen vásárlóját sem. 

A weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos adatai (nem beleértve a fizetési folyamatot, illetve az annak során használt bankkártya vagy PayPal adatokat) titkosítatlan csatornán kerülhetnek továbbításra. A fizetési folyamat során használt adatok minden esetben titkosított csatornán kerülnek továbbításra. 

Az oldal látogatásával vagy használatával Ön beleegyezik, hogy a weblap semmilyen tartalmát nem reprodukálja, másolja vagy használja fel semmilyen célból a Tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül. 

A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez pontos és teljes körű adatokat ad át számunkra, mind a Vásárló neve, telefonos és email elérhetőségei, mind pedig a számlázási név és cím tekintetében. Ezen adatok pontos és teljes körű megadása nélkülözhetetlen a Vásárló megfelelő kiszolgáláshoz. 

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a weboldalán új weboldal elemeket és eszközöket vezessen be, amelyeket harmadik fél szolgáltat. Ezek használatára szintén a jelen ÁSZF vonatkozik.

A weboldalon előfordulhatnak harmadik félhez tartozó webhelyre mutató hivatkozások, amelyek a Vásárlót elnavigálhatják harmadik fél weboldalára.

Bármilyen, az oldal látogatója vagy felhasználója által beküldött ötlet, visszajelzés, javaslat, beadvány, szabadon, bármilyen korlátozás nélkül másolható, terjeszthető, felhasználható a Tulajdonos által. Az Tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal ezek bizalmas kezelésére, megválaszolására, ezekkel összefüggésben kompenzáció fizetésére. 

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője a Tulajdonos, a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a számla kiállításához használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. 
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen feltételeket, amely folyamatosan elérhető a honlap oldalán. A weblap üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Az üzemeletető elkötelezett a weboldal szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában.
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
A weboldalon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A szolgáltatás igénybevételével a személyes adatok a számlakiállítás céljából a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A weboldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett weboldalra vonatkozik.
A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél része át nem adjuk.
Amennyiben olyan kérdése van, amelyre itt nem kapott választ, kérem írjon a szentkristofjosdaja@gmail.com e-mail címre.

Cégadatok:

Forrás Temploma Rend Egyesület, 1068 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 80.

Nyilvántartási szám: 01-02-0017-030

Adószám: 19102818-1-42

Regisztrálta a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.